Disclaimer & Copyright

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar BestLed kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. BestLed is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. BestLed acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site, met inbegrip van Facebook en Linkedin, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik door klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BestLed is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. BestLed, Reco, Reveb en Rooftop Energy zijn geregistreerde handelsmerken. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van BestLed, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van BestLed is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.