Basisschool De Kameleon: Een nieuwe standaard voor LED-verlichting in scholen.

  • klaslokaal-met-led-verlichting

Geplaatst op : 7 maart 2018

Basisschool De Kameleon in Den Dolder maakt dit jaar een duurzame start met nieuwe LED verlichting in alle ruimtes van de school. Met oog voor optimale leercondities voor de kinderen en energiezuinige verlichting koos Het Sticht, de overkoepelende scholenvereniging, voor BestLed om op 5 locaties de traditionele verlichting te vervangen voor Ledverlichting. Deze week spraken wij met Vincent van der Meulen van Het Sticht over het project.

De overstap naar duurzame verlichting past in het plan van Het Sticht om alle 5 huisvestingen van de scholen in hun geheel duurzamer te laten functioneren. Voorop staat dat de leerling binnen een gezonde en veilige omgeving les krijgt, maar het is ook belangrijk voor de stichting om met energiezuinige faciliteiten een bijdrage aan het milieu te leveren.

Vincent is verantwoordelijk voor de huisvesting van de gelieerde scholen van Het Sticht. Hij coördineert de projecten vanuit Het Sticht en heeft een beslissende rol in de duurzaamheid optimalisatie. Vanuit de scholen worden tijdens de projecten de praktische eisen en wensen doorgegeven over planning en inrichting.

Keuze voor BestLed

Voor de aanbesteding van de 5 vestigingen heeft Het Sticht diverse partijen benaderd. Uiteindelijk werd BestLed geselecteerd op basis van een goede prijs en de positieve ervaring tijdens eerdere projecten. Zo leverden BestLed bij het Aloysius in Baarn Ledverlichting in een monumentale vestiging. Hierbij werd ook Ledverlichting in een centraal geplaatst kunstwerk verwerkt om hier het logo van de school op te laten lichten.

Project

“Onze ervaring met BestLed is zeer positief. Het beschikbare budget speelde bij de aanbesteding van de vijf vestigingen, een grote rol, maar door de aanpak van Bestled is het mogelijk om toch een hoge kwaliteitsstandaard te realiseren. Deskundig advies, directe lijnen en de oplossingsgerichte mentaliteit zijn hier dan ook van grote meerwaarde”, aldus Vincent van der Meulen.

De Kameleon

Een absolute meerwaarde voor het project was dat BestLed voorafgaand met Vincent een totaal lichtplan formuleerde voor alle ruimtes. Hierin staat vastgelegd hoeveel licht de ruimtes behoeven, hoe zich dat verhoudt tot wens zo energiezuinig mogelijk te verlichten en waar mogelijk op materialen en kosten bespaard kan worden. Dit geeft alle partijen inzicht in de doelstelling, de kosten en een realistisch beeld van wat men kan verwachten van het eindresultaat.

In het project is gekozen voor de  toepassing van nieuwe LED modules in de bestaande armaturen in de klassen en in de centrale  in de centrale ruimtes te vervangen door nieuwe spots. Deze zijn gelijk voorzien van een hele hoge kleurweergave wat zorgt voor ee  fijne leeromgeving. Met deze keuze is duidelijk een nieuwe standaard gedefinieerd.

Bestled_kameleon_1

Op basis van het lichtplan werd gedurende 3 maanden gewerkt aan nieuwe voorzieningen op vijf locaties. Tijdens de uitvoering gaf Het Sticht aan dat zij gedurende de garantieperiode van 7 jaar geen omkijk wilden hebben naar onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. BestLed voorziet hier in het ontzorgen van de klant met passende serviceovereenkomst. Minimaal eens per jaar worden alle installaties gecontroleerd en bij eventuele storingen zorgt BestLed ervoor dat deze snel en adequaat worden opgelost. Hiermee waarborgt BestLed de optimale leercondities op het gebied van verlichting tijdens de garantieperiode.