Klimaattop in Kopenhagen slaat alarm

  • BESTLED Kopenhagen Alarm Klimaatveranering

Geplaatst op : 12 februari 2016

Klimaattop in Kopenhagen slaat alarm

Op 2 november 2014 eindigde de laatste bijeenkomst van het Internationale Panel over Klimaatverandering (IPCC) in Kopenhagen. De belangrijkste conclusie: “De klimaatsverandering is een vast gegeven en is bijna geheel veroorzaakt door de mens.

De uitstoot van broeikasgassen moet deze eeuw helemaal worden uitgebannen” Zonder ingrijpen zijn ‘ernstige’ en onomkeerbare gevolgen, zoals het smelten van de Groenlandse ijskap , voor het eind van deze eeuw zeer waarschijnlijk. Het IPCC signaleert nu al meer hittegolven, extreme neerslag, verzuring van de oceanen en zeespiegelstijging.

Volgens de Nederlandse vertegenwoordiger in Kopenhagen, prof. dr. Arthur Petersen is de conclusie duidelijk: “De dagen van de fossiele grondstoffen zijn geteld”.

Er zijn mogelijkheden
Volgens het rapport is het mogelijk tegen beheersbare kosten (naar schatting circa 0,06 procent economische groei per jaar) de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius in vergelijking met de temperatuur van 1880, vóór de industrialisatie. Die doelstelling kan worden bereikt door de CO2 uitstoot terug te dringen en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door schone vormen van energie (water, wind, zon) én energiebesparing.

Wachten op politiek?
De meeste ondernemers staan niet bekend om hun afwachtende houding. Als actie geboden is, zien zij mogelijkheden, ook als het gaat om het klimaat. Overstappen op ledlicht is zo’n kans: een win-winsituatie. Ledlicht betekent een serieuze besparing op het stroomverbruik, maar ook de onderhoudskosten dalen spectaculair. Daarom betekent een overstap van conventioneel licht  naar ledlicht in alle gevallen een daling van de bedrijfskosten, terwijl tegelijkertijd een hoger doel, het bijdragen aan een duurzaam energiebeleid, gediend wordt. BestLed is expert in de toepassingen van ledlicht en kent óók alle aantrekkelijke financiële/fiscale aspecten.

BestLed. Professioneel en duurzaam ledlicht